Straume barnehage har nettopp rygget Søbergstranda.

Strandrydding i Vesterålen – en stor suksess!


Over tusen ivrige dugnadsdeltakere har ryddet strender i Vesterålen for avfall!

Det ble stor suksess med vår og eierkommunenes satsing på strandrydding – over tusen dugnadsdeltakere har samlet 41 tonn med strandavfall. Vi i Vesterålen er blant landets beste strandryddere! Mer info kommer så snart 150 ryddeskjema er gjennomgått. På bildet ser vi Straume barnehage som ryddet Søbergstranda.

Tilbake til aktuelt