Flytende miljøfarlig avfall – viktig med korrekt merking


Hva inneholder en brusflaske med flytende veske som er levert inn som miljøfarlig avfall?

Hvis den ikke er merket kan det være vanskelig å finne ut av.

Eksempler på hva vi får inn:

• Etsende veske
• Batterisyre
• Rengjøringsmidler som er etsende
• Avfetting til biler
• Frityrolje
• Olje
• Drivstoff som bensin
• White spirit/tynnere

Slik sikrer du korrekt innlevering:
1. Bruk den originale emballasjen – da står det på flasken hva den inneholder
2. Dersom du må fylle over på f. eks. en brusflaske, så skriv tydelig på flasken hva innholdet er.
3. Vi sorterer etter type innhold, og sender videre til samarbeidspartnere for viderebehandling.

En del er flinke til å merke hva innholdet er – og det setter vi stor pris på.

Nå håper vi at alle som leser dette blir klar over hvor viktig det er med god merking.

Tilbake til aktuelt